Bli medlem

Voss MTB-klubb sitt føremål er å samla likesinna mtb-syklistar i alle aldrar og byggja opp eit miljø rundt sporten på Voss. Dette ynskjer me å gjera ved å organisera kurs, konkurransar, felles sykkelturar og sosiale samlingar, samt tilretteleggjing og utbetring av eksisterande og nye sykkelstiar på Voss.

Klubben veks for kvart år  (106 medlemmar i 2018) og det er svært gledeleg å notera at så mange er interessert i å vera ein del av fellesskapet vårt. Me er faktisk den største sykkelklubben på Voss no.

Sesongen 2020 vart endra kraftig grunna Covid-19 pandemien. I år vil me prøva å organisera nokre ting som var planlagt i fjor, og håpar me kan gjennomføra det i år. For sykkelsesongen 2021 har me fylgjande aktivitetar og arrangement på agendaen:

  • Etablera nye sykkelstiar og forsterka eksisterande stiar
  • Vossatrampen Stiserie – eit lågterskeltilbod der alle er velkomne til å vera med! Fylg med her og på nettsida for meir og oppdatert informasjon.
  • Organiserte turar til sykkeldestinasjonar, mellom anna Myrkdalen, Sogn, og Nesbyen.
  • Kursing i stibygging, vedlikehald og eigne ferdigheiter

Eit medlemskap i klubben kostar berre 300 kr. Som medlem av Voss MTB-klubb kan ein vera med på guida turar, jenteshredding og Vossatrampen Stiserie gratis. I tillegg får ein rabatt på klubbdraktar og rabattar på sykkel og sykkelutstyr hjå Endeve Sport.

Sett inn 300 kr på kontonummer: 9581 05 26530 og hugs å merk det med navnet ditt og epost adressa di!

Sykkelhelsing frå styret i Voss MTB-Klubb