Nyheiter

Lågterskel konkurranse Tvilde Trenduro

Enduro med 3 nedoverretta fartsetapper i ulike lengder og vanskegrad. Vi legg saman alle tider frå kvar etappe til slutt, og totaltida vil utgjere plasseringa. Vi vil publisere kart før konkurransen som viser dei ulike etappane. Merk at det er fullt mogleg å sykle «onsight».


Påmelding: Tvilde Trenduro

Kick off 1. juni

Me ynskjer alle klubbmedlemar velkomen til sesongstart 1. juni. Oppmøte klokka 1730. Her skal me presentera målsetjingar og arrangement for i år. Sjølvsagt skal det også syklast og skal me ha litt mat til dei som kjem.

Følg med på Facebook for oppmøte stad.