Om Voss MTB-klubb

Visjonar og ambisjonar

Klubben vart stifta i 2012 med ein ambisjon om å samla og byggja opp eit miljø rundt dei som er interesserte i stisykling på Voss. Dette ynskjer me å gjera ved å organisera kurs, konkurransar, felles sykkelturar og sosiale samlingar, samt tilretteleggjing og utbetring av eksisterande og nye sykkelstiar på Voss. På kort tid har klubben vokst til den største sykkelklubben på Voss med flest medlemar, og visjonane til klubben varar ved:

  • Skapa ein arena der ein i fellesskap kan utøva stisykling
  • Gjennom dialog med grunneigarar utvikla nye stiar – og utbetra eksisterande – på og kring Voss
  • Leggja til rette for sosiale samankomstar i form av tur, trening, konkurranse og kursing

Ta gjerne kontakt med nokon av oss i styret viss du lurar på noko. Sjå også vår Facebook side for meir info og andre likeinteresserte.

Styret 2022

Vegard Voll Bøyum
Styreleiar
vvboyum@gmail.com
+47 930 50 929

Felix Sieling
Nestleiar
felixsieling@gmail.com
+47 468 99 986

Clair Millar
clairemillar07@gmail.com
+47 462 97 937

Jon Tøn Hunnalvatn
hunnalvatn@gmail.com
+47 909 92 021

Øyvin Solstad
oyvin.solstad@gmail.com
+47 488 66 037

Simon Undal Misje
simon.undal@gmail.com
+47 942 64 784