Medlemkontigent 2023


Førre veke fekk dei som har vore medlem i MTB klubben før høve til å betala medlemskapet for i år. Hugs at dette er organisert gjennom «Min idrett» no, og det er her innlogginga m.m. også skjer.

Me ynskjer også å sei ein varm hei til nye medlemar! Dei som vil støtta MTB relaterte arrangement, turar, kurs og stiutvikling på Voss må gjerne melda seg inn i klubben.

Nyt stiane og god sommar frå oss i styret!

Sesongstart og dugnad

👏🏼 Applaus til alle som var på dugnad/Kick-off! Veldig kjekt at så mange kom, sjølv om været ikkje var heilt på topp🌧

Me kjem i same slengen med ei oppmuntring: Om det er nokon som vil ta iniativ og sette i gong med ein ny dugnadsdag i nærmaste framtid er det lov😊😊 ei melding i facebook gruppa er ein god start, for å høyre om det er fleire som er interessert. MTB-klubben sin hengar med utstyr, står ved sag/slutten av hovedsti.

Me ynskjer også å presisera at bilkjøring opp vegen til Arnfinn kun kan gjerast etter forespørsel, i samband med dugnad.

Grøn kveld: vedlikehalds- og reparasjonskurs + bytting/sal av utstyr og kleGrøn kveld:

Voss MTB-klubb inviterer til ein kveld der ein kan læra seg enkle reparasjonar og vedlikehald av syklar. Fokuset vil vera på terreng- og stisyklar, men alle interesserte er velkomne.

Ein har også høve til å gje bort eller selja delar, utstyr og klede. Ta med det du har liggjande i skapet og boden som ikkje er brukt på lang tid – kanskje nokon andre kan ha mykje glede av det?

Dato: 8. juni
Tid: kl. 18 – 20+
Plass: Voss Vandrarheim (Peter Bondesveg 40)

Me gler oss!

Årsmøte 22/23

Årsmøte 22/23 står for tur.
Tid: 28. mars: 1830
Stad: Voss gymnas

På dette møtet vil me
– Velja inn nye styremedlemar sidan fleire skal gå ut – er du, eller veit du om nokon som kan vera interessert i dette? Gjerne sei ifrå!
– Gjennomgang av økonomisk ståa i klubben
– Utvikling av stinettverk på Voss
– Drøfta og diskutera behov og ynskjer for framtida

Vel møtt!

Styret delar sitt syn på innlegg i avisa

I den lokale avisa vart det nyleg publisert ein sak om bruk av turstiar til sykling, og øydelegginga som kjem som fylgje av det. Styret har skrive eit tilsvar som kan lesast her. Me meiner at syklistane heilt klart må ta omsyn til både forhold, brukarar og naturen, men meiner samstundes at ein må sjå i større perspektiv enn berre å peika fingaren mot ei spesifikk gruppe.

https://www.avisa-hordaland.no/sykling-pa-turstiar-og-utviklinga-av-terrengsykkelsporten-eit-tilsvar-pa-sveinung-klyve-sitt-lesarinnlegg/o/5-132-427087

Friviljuge til IXS cup i Bavallen

Under Ekstremsportveko vert den europeiske cupen i utforsykling organisert. Dette er eit stort arrangement av internasjonal skala, og skjer den siste helga: 1. – 3. juli.

Reglementet til slike konkurransar er strenge, og i det høve trengst det mange (!) løypevaktar. Er du 16 år eller eldre, og kan du ta nokre vaktar, om ikkje alle? Då får du festivalpass til heile ekstremsportveko!

Meld deg som friviljug på https://ekstremsportveko.com/volunteer/ og skriv at du ynskjer å bidra som løypevakt under IXS cupen.

Viktig informasjon til alle syklistar

Stien ovanfor jordet i Storåsen er svært sårbar og er ein del av eit plantefelt. Me ber dykk difor om å unngå sykling (både oppover og nedover) i dette området.

Nytt difor ikkje skogsvegen nordaust på kartet for tilkomst til den blå stien. På kartet under ser de dei to rutene for tilkomst som kan nyttast. Den eine er opp den gamle traktorvegen frå Tvilde og vidare opp på sti til jordet, og den andre er opp grusvegen frå Gjerdaker.

  • Hugs å lukk grinder etter deg
  • Vis respekt for grunneigarar og andre brukarar av stiane
  • Les deg opp på stivettreglane på vossmtb.no

Har de spørsmål kring dette kan de senda ein PM til ein av oss i styret i Voss MTB -klubb. Del gjerne denne informasjonen vidare!