Styret delar sitt syn på innlegg i avisa

I den lokale avisa vart det nyleg publisert ein sak om bruk av turstiar til sykling, og øydelegginga som kjem som fylgje av det. Styret har skrive eit tilsvar som kan lesast her. Me meiner at syklistane heilt klart må ta omsyn til både forhold, brukarar og naturen, men meiner samstundes at ein må sjå i større perspektiv enn berre å peika fingaren mot ei spesifikk gruppe.

https://www.avisa-hordaland.no/sykling-pa-turstiar-og-utviklinga-av-terrengsykkelsporten-eit-tilsvar-pa-sveinung-klyve-sitt-lesarinnlegg/o/5-132-427087