Årsmøte 22/23

Årsmøte 22/23 står for tur.
Tid: 28. mars: 1830
Stad: Voss gymnas

På dette møtet vil me
– Velja inn nye styremedlemar sidan fleire skal gå ut – er du, eller veit du om nokon som kan vera interessert i dette? Gjerne sei ifrå!
– Gjennomgang av økonomisk ståa i klubben
– Utvikling av stinettverk på Voss
– Drøfta og diskutera behov og ynskjer for framtida

Vel møtt!