Reint idrettslag

Rent Idrettslag med ny hjemmeside - Norges Svømmeforbund

Voss MTB-klubb er del av «Rein idrett». Dette vil sei at me fordømer bruk av doping og prestasjonsfremjande midlar. Reint IL er eit program for idrettslag tilknytta særforbund som er underlagt Noregs Idrettsforbund (NIF).

Terrengsykling er ein idrett der ein stort sett pressar seg sjølv og sine eigne grenser, framfor andre sine. Me er stolte av å sei at det har vore sunne og gode haldningar til dette i klubben – noko me ynskjer å fortsetja med.

Kosttilskot er mellom anna ein av tinga som kan gå under doping, difor promoterer ikkje klubben for slike produkt, og ynskjer me heller ingen salg av dette blant medlemane.

For meir info om antidoping og kva doping eigentleg er, sjå:
https://www.rentidrettslag.no/temakveld-utovere