Friviljuge til IXS cup i Bavallen

Under Ekstremsportveko vert den europeiske cupen i utforsykling organisert. Dette er eit stort arrangement av internasjonal skala, og skjer den siste helga: 1. – 3. juli.

Reglementet til slike konkurransar er strenge, og i det høve trengst det mange (!) løypevaktar. Er du 16 år eller eldre, og kan du ta nokre vaktar, om ikkje alle? Då får du festivalpass til heile ekstremsportveko!

Meld deg som friviljug på https://ekstremsportveko.com/volunteer/ og skriv at du ynskjer å bidra som løypevakt under IXS cupen.